TRANH

TRỌNG NHÂN

Giới thiệu chúng tôi

Tranh thủy mặc

Giới thiệu ngắn 2 cho template Giới thiệu ngắn 2 cho...

Tranh chữ

Giới thiệu ngắn 3 cho template Giới thiệu ngắn 3 cho...

Tranh phong cảnh

Giới thiệu ngắn 1 cho template Giới thiệu ngắn 1 cho...

Tranh nhũ

Giới thiệu ngắn 2 cho template Giới thiệu ngắn 2 cho...

Tranh phật giáo

Giới thiệu ngắn 3 cho template Giới thiệu ngắn 3 cho...

Tranh bộ

Những cuốn lịch mang sắc thái cho riêng bạn theo thời gian.

Xin giới thiệu đôi nét về tranh Thư pháp, Thủy mặc với bút danh <TRỌNG NHÂN> và chân thành tri ân đến quý khách hàng đã quan tâm đến thông tin.  

Nói về tranh thư pháp (nghệ thuật viết và dùng chữ). Đã có từ thời xa xưa, được gắn liền với hình ảnh thầy đồ, với phong tục tập quán. <Thư pháp> được đại diện gián tiếp cho quá trình giáo dục nhân cách với ( NHÂN -  LỄ - NGHĨA - TRÍ - TÍN ) trong những tình huống và cơ duyên nhất định. Thay vì lời nói và hành động, ta có thể truyền đạt bằng ngôn ngữ dưới nét cọ.

Đọc thêm

Chủ đề ưa thích